Въпреки кризата акциите на компании с ВЕИ мощности стоят стабилно

Въпреки кризата акциите на компании ВЕИ мощности стоят стабилно

Акции на компании за производство на електричество с по-големи инвестиции във фотоволтаични и други възобновяеми мощности се представят много добре на финансовите пазари през 2020 година. Пет от най-големите компании със сериозни инвестиции в соларни паркове регистрират сериозен ръст в цените на техните акции. Става въпрос за компании като Орстад, РВЕ и Енел. Добре се представя и испанската Ибедрола.
Стабилни са прогнозите и за бъдещето на сектора въпреки кризата, тъй като подкрепата за ВЕИ сектора с публични средства се развива стабилно. Поставят се все по-високи цели. Целите за въвеждане в експлоатация на 40 хиляди мегавата нови мощности до 2030 година могат да бъдат съществено коригирани. Според анализи на европейски институции, консултантски фирми и неправителствени организации през следващите 10 години Европа ще има нужда от количества енергия произведени от ВЕИ, които изисква инсталирането на поне 120 хиляди мегавата нови мощности до края на десетилетието.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Контактна форма

Contact Form BG