Двоен ръст на фотоволтаичните мощности в Австрия

Нови 450 мегавата мощности от соларни централи ще бъдат въведени в експлоатация в Австрия до края на годината. Отделените от австрийското правителство средства за стимулиране на новите фотоволтаични паркове са усвоени почти на 100 %. Изградените до края на годината фотоволтаични системи ще са над 21 хиляди като повечето от тях са в семейни къщи, ферми и обекти на малкия бизнес. Ръстът спрямо 2019 година е почти двоен.
Въпреки внушителният ръст темповете на изграждане се разглеждат като незадоволителни предвид целта до 2030 година ВЕИ мощностите да задоволяват 100 % от потреблението на електричество в страната. Изчисленията показват, че е нужно да се въвеждат по 1100 мегавата годишно соларни мощности, за да бъде постигната целта. Инсталираните соларни мощности през 2030 година трябва да бъдат 15 хиляди мегавата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Контактна форма

Contact Form BG