Соларните централи стимулират биоразнообразието

Наскоро публикуван доклад разглежда въздействието на слънчевите проекти върху биологичното разнообразие. Това показва, че екологичните последици от слънчевата енергия обикновено варират в зависимост от вида и местоположението, но са положителни.

Френските асоциации за възобновяема енергия, Enerplan и SER, в сътурдничество с няколко регионални правителства в страната, публикуваха доклад за въздействието на наземните PV паркове върху биологичното разнообразие.

Те проведоха изследването за сравнително кратък период от време – първата половина на 2020 г. Поставили са си и целта да го допълнят с втори изследователски проект през периода 2021-22. Разгледани са 111 слънчеви проекта в Прованс Алпи, Лазурен бряг, Нувел-Аквитания, Окситания и други части на Франция. Териз региони включват три различни екосистеми – Атлантическа, Средиземноморска и Средноевропейска.

Изследователите разгледаха флората и три „фаунистични компонента”, включително пеперуди, влечуги и птици. Има обаче твърде малко информация, за да се анализират еволюционните тенденции, приложими за други като насекоми, земноводни, прилепи и сухоземни бозайници.

Наблюдава се положително въздействие и се отбелязва, че ефектите от проектите често са свързани с появата на нови видове, както местни, така и от други райони. За фауната констатациите зависят от наблюдаваните видове. Например изследователите наблюдават положителни тенденции за пеперудите. За флората въздействието зависи главно от първоначалното състояние на околната среда, казват те.

Въздействието върху птиците също варира значително в зависимост от вида. Превръщането на място с тежка растителност в по-отворена среда поради изчистването на дърветата изглежда благоприятства пристигането на нови антропофилни видове, казват изследователите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Контактна форма

Contact Form BG