Фирми правят собствени ВЕИ, за да се спасяват от енергийна зависимост

Докато държавата продължава да пише “copy paste” планове за позеленяване на енергетиката със спорен ефект и посрещнати с критики от Брюксел, бизнесът започва да въвежда възобновяемите енергийни източници и така реално да изпълнява националните цели на страната. Действията му са до голяма степен под принуда заради високите и нестабилни борсови цени на тока. Поне от три години на Българската независима енергийна борса периодично се стига до цени, които са ненормално високи не само за региона, но и за Европа. Въпреки всички дискусии, проверки и реформи, темата със скокообразното поскъпване на тока на свободния пазар отново изскочи на дневен ред тези дни. За да се измъкнат от въртележката на енергийните цени, редица предприятия – засега предимно малки производства и фирми, решават да изберат сами да си произвеждат електроенергията и да станат възможно най-малко зависими от търговци и мрежови оператори. Нещо повече – част от тях дори продават на електроразпределителните дружества излишната енергия, произведена основно от слънце. Други си доставят отвън недостигащата им от собствените мощности електроенергия, но дори и така са доста по-малко засегнати от капризите на борсовите цени. Отделно имат преференции, които допълнително провокират интереса към този начин за най-сигурно и устойчиво намаляване на сметката за ток. Общо под 9 МВ е до момента инсталираната мощност на ВЕИ за собствени нужди на предприятия, които не отдават електроенергия в мрежата. На територията на ЧЕЗ, която работи в Западна България, има 51 фотоволтаични електроцентрали на компании за лични нужди с обща инсталирана мощност 4.3 МВ. В района на “Енерго-Про” в Североизточна България работят 68 фирмени слънчеви централи за собствена употреба с обща инсталирана мощност от 4.722 МВ. За Североизточна България са заявени за присъединяване още 34 фирми с ВЕИ мощности за общо 3.117 МВ. В западната част на страната възобновяемите електроцентрали за собствени нужди за следващата година са на 20 фирми и ще са с обща мощност 1.714 МВ. Данните на мрежовия оператор в Югоизточна България ЕВН са за стартирани 66 процедури за такива електропроизводства с обща мощност 7.4 МВ. В следващите години фирмените ВЕИ централи в цялата страна ще се увеличат с около 27.5 МВ. Това може и да изглежда малък напредък, но реално показва сериозното осъзнаване на бизнеса, че собственото зелено производство на ток е сред най-сигурните диверсификации на доставките. Елиминирането в голяма степен на доставчика (освен при недостиг на собственото производство) и на загубите при преноса на електроенергия, и в крайна сметка сериозен спад на разходите за ток, са сериозният стимул. Принос за ориентацията на предприятията към “зелен ток”, дори и да не е собствено производство, имат и приетите през 2019 г. поправки в Закона за енергетиката, които освобождават от такса “задължение към обществото” и мрежови такси крайните клиенти при доставка на енергия от ВЕИ обект по директен електропровод. “Задължение към обществото” отпада и когато ВЕИ доставчикът не е директен, а е в друга област. Тази мярка реално насърчава потребителите да ползват ток от слънце или вятър и им гарантира сигурност на доставката и независимост от борсовите колебания. Но също така и насърчава инвестициите във ВЕИ проекти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Контактна форма

Contact Form BG