Швейцария ще субсидира соларните си централи с 521 милиона долара

Швейцарският федерален съвет е заделил 470 милиона швейцарски франка (521
милиона щатски долара) за подкрепа на фотоволтаичните мощности в страната през 2021
г. От тях 270 милиона швейцарски франка ще бъдат на разположение за малки системи с
мощност под 100 kW и 200 милиона швейцарски франка за големи системи над 100 kW.
Еднократното възнаграждение покрива около 20% от инвестиционните разходи, в
зависимост от работата на системата.

За да направи регистрацията на преференциите по-лесна за ползване,
Федералното бюро по енергетика поиска от агенцията Pronovo AG да разработи цифров
портал за клиенти, който има за цел да опрости комуникацията с властите.

Промишлената асоциация Swissolar също иска да представи дигитален
инструмент на пазара тази година с подкрепата на швейцарската енергийна агенция
EnergieSchweiz. Наричан EasyAdmin, инструментът е предназначен да улесни
планиращите и инсталаторите да се справят с административната работа с Pronovo,
мрежовите оператори и общините.

Нова карта с геоданни за съоръженията за производство на електроенергия в
Швейцария вече е достъпна на уебсайта на Федералното бюро по енергетика. С тези данни
заинтересованите страни могат да следят разширяването на слънчеви фотоволтаични
системи за всяка швейцарска община. Това също така дава възможност да се анализира
доколко общините вече използват съществуващия си фотоволтаичен потенциал.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Контактна форма

Contact Form BG