Интелигентна електроенергия

Интервю за списание Форбс Тодор Георгиев, изпълнителен директор на Smart Energy, разказва за възможностите и предизвикателствата на фотоволтаичните компании Разкажете ни за Smart Energy. Smart Energy има богат опит в раз­работването на проекти, свързани производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и търговия с електроенергия в Бъл­гария и чужбина. Повече от 12 години се занимаваме […]