Смарт Солар-ЕООД – лидер в областта на Възобновяемите Енергийни източници,
търси високо квалифициран професионалист със следните характеристики:ИЗИСКВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА:

Висше – Техническо образование! Пълна проектантска правоспособност се счита за предимство! Опит в изграждане на фотоволтаични системи! Компютърна грамотност! Английски език – необходим при устна и писмена комуникация с ръководството наДружеството и специалисти от дъщерни дружества извън България! Свидетелство за управление на МПС! Готовност за пътувания както в страната, така и в чужбина!УСЛОВИЯ НА РАБОТА: […]

Контактна форма

Contact Form BG