Европа има потенциал за 51TW агроволтаични системи

Европа има потенциал за 51TW агроволтаични системи

Според изследване, публикувано по-рано тази година в списание Progress in Photovoltaics, Европа има потенциал да използва 51 TW фотоволтаици, свързани със селското стопанство, или агроволтаици.

Вземайки предвид както производството на електроенергия, така и потенциала на селското стопанство, изследователите установяват, че в цяла Европа е възможно да се реализира 51TW капацитет за агроволтаици, равняващ се на 71 500TWh годишно – 25 пъти повече от настоящото търсене на електроенергия на Стария континент – ако се използват всички възможни площи.

В изследването са взети под внимание три агроволтаични конфигурации: еднолицеви модули с фиксиран наклон, окачени над земеделските площи, еднолицеви модули с една ос, снабдени с проследяващи устройства, които променят ъгъла си през деня, и вертикални двулицеви модули, разположени в редици, наподобяващи ограда.

Изводът за 51TW се основава на тестови сценарий в поле в Дания и след това се екстраполира математически, за да се моделира останалата част от Европа. Оптималната плътност на капацитета на агроволтаиците е около 30 W на квадратен метър, тъй като позволява поне 80 % от земята да остане използваема за отглеждане на култури.

Резултатите бяха неравномерно разпределени по целия континент и потенциалът за проникване на агроволтаиците варираше от едва 1% използваема земя в Норвегия до 53% в Дания. По-ниските географски ширини също са склонни да предлагат по-голяма слънчева радиация и по-голямо производство на енергия.

Поддържането на електрическо и селскостопанско производство на едно и също парче земя е от ключово значение за агроволтаиците и тази практика има потенциала да успокои много от опасенията, които стоят пред фотоволтаичната индустрия и земеделската промишленост, свързани с използваемата земя, продоволствената и енергийната сигурност, противопоставянето на местната общност и нимизма и по-широката климатична криза.

От конфигурациите на модулите, проследяването по една ос изглеждаше най-обещаващо, но и най-скъпо. Установено е, че модулите с проследяване по една ос и вертикалните модули предлагат най-стабилни нива на слънчево греене, достигащо до земята, а проследяването предлага и най-високо производство на електроенергия. Не е изненадващо, че модулите с фиксирано накланяне създават ясни ивици сянка по земята и могат да повлияят на производството на култури, като същевременно са по-малко оптимизирани за постоянно производство през целия ден.

Агриволтаиците могат да предложат ползи както за производството на култури, така и за производството на електроенергия, а много от производителите се стремят да постигнат баланс между фотосинтезата и фотоволтаиците, за да оптимизират ефективно използването на земята. Най-очевидната и основна грижа е самата обща земя и по-голямата практическа и икономическа полза, която може да се постигне от производството на храна и електроенергия на една и съща площ.

Освен това фотоволтаичните модули могат да осигурят засенчване и подслон при сух климат, за да улеснят напояването и задържането на вода, като подпомогнат по-жизнените екосистеми под тях. Културите под или в съседство с панелите също могат да повишат ефективността им, като охлаждат системата чрез отделяне на водни пари.

PV Tech Premium публикува по-задълбочен преглед на ползите и предизвикателствата на агроволтаиците, както и преглед на някои световни пазари и фокусиран материал за проблемите с “фалшивите разкази” за използването на земята за фотоволтаични цели.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Контактна форма

Contact Form BG