Европейският съюз с нови стимули за възобновяемата енергия

Европейската комисия ще предложи промяна и завишаване на целите на Общността за производство на енергия от възобновяеми източници до 2030 година. Това означава, че на национално ниво правителствата ще разработват нови инструменти и механизми за подкрепа.
„Целта от 38% до 40% за възобновяеми енергийни източници до 2030 г. ще бъде висока. Целта ще подпомогне по-нататъшния растеж на соларните търгове на развиващите се пазари като България, Хърватия, Румъния и Унгария. Новата цел също трябва да подкрепи декарбонизацията на отоплителния, охладителния и транспортния сектор “, каза Корали Лорънсин, старши директор за европейска енергия, възобновяеми източници и климат в IHS Markit за списание pv.
Според него фотоволтаичният сектор ще бъде най-облагодотелстван заради сравнителните предимства пред другите алтернативи и особено пред вятърните централи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Контактна форма

Contact Form BG