Германското министерство на икономиката и енергетиката проучва опция за 50 MW плаващи соларни паркове

Около 500 открити езера, оставени като наследство на германската индустрия за добив на лигнитни въглища, потенциално биха могли да приемат повече от 50 GW слънчева мощност. Имайки това предвид, Федералното министерство на икономиката и енергетиката финансира тригодишно проучване на потенциала за приходи от технологията.

Германското правителство ще финансира изследователски проект за изследване на икономическия потенциал от инсталирането на плаваща слънчева енергия върху откритите езера, оставени от добива на лигнитни въглища.

С партньора по проекта Институтът за слънчеви енергийни системи Fraunhofer оценява техническия потенциал в средния двуцифрен диапазон от гигавати от около 500 такива водни обекта в Германия, подразделението на RWE Renewables за чиста енергия на германската енергийна компания ще включи резултатите на тригодишен период на тестване, за да помогне за оценка на потенциала за генериране на такива сайтове на вътрешния пазар и по света.

Немският разработчик също ще избере откритото езеро, върху което холандският монтажник Volta Solar ще помогне да се конструират четири плаващи масива, с включен в проучването близък, монтиран на земята референтен масив. Всеки от масивите ще има генерация от 30 kWp.

В съобщението на Fraunhofer се казва, че проучването PV2Float, финансирано от Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия, ще оцени техническите изисквания за инсталиране на слънчева енергия върху такива водни повърхности, тяхната икономическа жизнеспособност, екологичните им ефекти и тяхното приемане от обществеността.

С германския производител Heckert Solar, за да предостави на проекта „иновативни концепции за фотоволтаични модули“, според Fraunhofer ISE, изследователският орган ще проведе проучвания за дълготрайността на инсталациите и ще разработи допълнително модули, ако е необходимо. Служителите на Fraunhofer ще проучат също така регулирането на плаващите фотоволтаични системи в Германия, ще стимулират участието на местните заинтересовани страни в проекта и ще проучат бизнес случая на плаващите системи.

Друг партньор по проекта, Технологичният университет в Бранденбург Котбус-Зенфтенберг, заедно с гео и хидронаучния център, базиран в Дрезден, Institut für Wasser und Boden д-р Улман, ще изследват екологичните ефекти на плаващите слънчеви системи.

Източник: pv-magazine

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Контактна форма

Contact Form BG