Новият председател на КЕВР с амбиция да има соларни панели на всеки покрив

Парламентът избра за нов председател на Комисията за енергийно и водно регулиране Станислав Тодоров. Той има сериозен опит в енергийния сектор като дълги години участва в ръководството на голяма топлоелектрическа централа. Въпреки това Тодоров вижда бъдещето и перспективата във възобновяемите енергийни източници.

„Цялата енергийна структура на Европа и света се промяна. Ако се интересуваме само как да защитим частните или политически интереси ще катастрофираме“, заяви Тодоров. Според него всички в България трябва да имат възможност да си сложат соларни панели на покрива. На този етап той защити политиката на правителството за подпомагане на всички потребители при настоящите високи цени на енергията и енергоносителите.

Тодоров подчерта, че КЕВР няма да бъде „пъдар на бизнеса“ и ще се старае да подкрепя, а не да ограничава частната инициатива. В условията на много високи цени на електрическа енергия редица български фирми се ориентират към бързо изграждане на фотоволтаични инсталации върху покривите на сградите, където се намират производствените им мощности и по този начин постигат значително спестяване на разходите за електрическа енергия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Контактна форма

Contact Form BG