Обявиха условията за финансиране на ФЕЦ системи за домакинствата

Министерството на енергетиката на Република България обяви за обществено обсъждане процедура, с която домакинствата на територията на страната ще могат да се възползват от финансиране за изграждане на фотоволтаични системи. В проекта са описани документите необходими за кандидатстване, както и критериите.

Условия за кандидатсване

До програмата за финансиране ще имат достъп всички физически лица с българско или европейско гражданство или със статут на постоянно пребиваващ в България. Кандидатите трябва да обитават собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Жилището, с което се кандидатства, трябва да е основно на кандидата и да се заменя неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). Кандидатите трябва да нямат задължения за осигуровки, данъци и такси към хазната.

Процедурата цели да насърчи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на домакинствата чрез достъп до закупуване оборудване за слънчеви инсталации за топлата вода и фотоволтаични системи за производтсво на електроенергия.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране за проектно предложение – слънчеви панели за топлата вода е до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв., и до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева за фотоволтаични системи до 10KW със система за съхранение на електроенергия.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по настоящата процедура е 59 840 000 лева – 49 870 000 лева от Европейския съюз, и 9 970 000 лева национално финансиране.

Предвидено е изцяло електронно подаване и последвала оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост.

Проектът на условията за кандидатстване и за изпълнение, както и приложенията към тях по процедурата, е публикуван за обществено обсъждане на настоящата интернет страница и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

Предложения и коментари могат да се подават в срок до 23 февруари 2023 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел “Процедури за БФП” – “Национален план за възстановяване и устойчивост”, “Процедури за обществено обсъждане”.

Повече информация

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Контактна форма

Contact Form BG