Нидерландия, 500KW

Централатата е завършена през 2020 година в Нидерландия. Изграждането продължава 20 дни.
Инсталираната мощност е 500 KWp. Поставени са панели Jinko solar, както и инвентори Huawei, модел KTL 185. Произведената енергия се продава изцяло на преференциални цени.
Netherlands 500KW