Украйна, Байбаковка 9MW

Центрлатата е завършена през 2020 година в Бабайковка, Днипро, Украйна. Инсталираната мощност е 9 MWp. Поставени са поликристални панела 340Wp, както и инвентори Huawei, модел KTL 185. Произведената енергия се продава изцяло на преференциални цени.

Локация: Украйна, гр. Бабайковка
Инсталирана мощност: 9MW
Цел: Производство за собствена консумация/продажба на излишъка
Вид: Наземна

UKRAINE - BABAYKOVKA 9MW

Галерия