Украйна, SPP Слобидка 11MW

Локация: Слобидка – Украйна
Инсталирана мощност:
11 МW
Тип модул: 330 Wp поли
Цел: Продажба на електроенергия
Вид: Наземна

Slobidka

Галерия