Швеция – Алвеста 500 KW

Първият от поредица проекти в Швеция – Алвеста, 500 kW

Sweden Alvesta 500 kW 1