Smart News: Глобалните фотоволтаични инсталации ще достигнат 270 GW през 2023 г.

Smart News Глобалните фотоволтаични инсталации ще достигнат 270 GW през 2023 г

Фотоволтаичните инсталации продължават да растат с ускорени темпове, според Wood Mackenzie 2023 г. няма да бъде изключение и ще бъдат добавени над 270 GW мощности.

В своята последна актуализация на прогнозите за глобалния пазар на фотоволтаични инсталации за второто тримесечие на 2023 г. Wood Mackenzie очаква ускореното изграждане във всички региони да продължи, като до 2032 г. добавените мощности ще се увеличат до 330 GW годишно, със среден годишен ръст от 5% от 2023 до 2032 г.

След забавянето през миналата година, дължащо се на проблеми с веригата за доставки, САЩ са на път да постигнат звезден растеж през 2023 г. с 39% възстановяване на годишна база. Страната е успяла да заобиколи проблемите с веригата за доставки през началното тримесечие на 2023 г., което започна с рекордно първо тримесечие от 6,1 GW добавен капацитет на всички пазари и всички, с изключение на общностната слънчева енергия, регистрираха рекордно първо тримесечие.

През периода между 2023 г. и 2032 г. се очаква САЩ да инсталират 465GW фотоволтаични мощности.

Тъй като държавите от Европейския съюз представят актуализиран Национален план за енергетика и климат (НПЕК) и увеличават целите си за соларна енергия, като например Испания, която почти удвои предишната си цел от 39GW на 76GW фотоволтаични мощности до 2030 г., Wood Mackenzie прогнозира, че Европа ще добави над 530GW мощности в периода 2023-2032 г.

Други ключови фактори за растежа на Европа през 2023 г. ще бъдат по-бързите регулации за издаване на разрешителни и държавите, които актуализират своя механизъм за провеждане на търгове – Германия увеличи максималната тръжна цена за търгове за наземно монтирани соларни инсталации, за да насърчи по-голямо участие по-рано тази година.

Ускореното понижение на тарифите за електроенергия през първото тримесечие на 2023 г. не забави темповете на соларните инсталации, но продължаващата инфлация и повишаването на лихвените проценти ще допринесат за по-бавен растеж в сравнение с този, наблюдаван през 2022 г., според Wood Mackenzie, въпреки че компанията очаква разпределеният пазар да нарасне с 5% през 2023 г.

Освен това Румъния се е превърнала в развиващ се разпределен пазар на фотоволтаични системи в Европа и се очаква до 2027 г. да достигне кумулативен капацитет от 6,5 GW. По-рано тази година PV Tech Premium проучи как предстоящият договор за разлика в страната привлича разработчици в Румъния.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Контактна форма

Contact Form BG