Соларните инсталации за домакинствата – само с уведомителен режим!

Депутатите приеха на второ четене условията за свободно поставяне на фотоволтаични системи за собствена консумация само с уведомителен режим. Системите не трябва да превишават 20 киловата инсталирана мощност. Друго условие е домакинствата да не продават своя излишък обратно в електропреносната мрежа.

Сериозна дискусия се разрази в пленарна зала колко да е максималната мощност за изграждането, на която да не се изисква разрешение за строеж. Първоначалното беше взето решение тази мощност да не надхвърля 10,8 киловата, но по консенсусно решение и предложение от Владимир Табутов границата се вдигна до 20 киловата.

По предложение на Виолета Комитова от “Български възход” беше приета поправка, касаеща по-нататъшния ред, по който да се процедира със фотоволтаичните системи. По нейно предложение беше гласувано споразумението с електроразпределителното дружество, което по принцип се отнася само за обекти, които имат разрешение за строеж, да отпадне, тъй като със закона се прие именно да отпадне искането за разрешително за солари с малка мощност за собствено потребление.

С друга поправка в закона монтирането на инсталации с мощност до 1 мегават в и извън регулирани парцели също ще става по облекчена процедура.

При соларни панели, вятърни инсталации или друг вид ВЕИ с мощност до 1 мегават за бизнеса няма да се изисква одобряване на инвестиционен проект. При това, дори ако става дума за извън населено място, например в земеделски земи. Така монтирането на слънчева или друга мощност ще е възможно включително и за земеделци.

Текстът се отнася и за онези случаи в ЗУТ, при които вече е въведен режимът на мълчаливо съгласие. Текстовете за тях гласят, че общината просто се уведомява за намерението да се монтира определено ВЕИ на покрив или фасада и ако в 14-дневен срок общината не отговори, се счита, че е съгласна.

Припомняме, че България бе предупредена от ЕК за предстояща процедура за нарушение, тъй като не е транспонирана в законодателството ни евродирективата от 2018 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Контактна форма

Contact Form BG