Ние сме лидер в проектирането, изграждането и поддръжката на фотоволтаични централи до ключ

Ние сме лидер в проектирането, изграждането и поддръжката на фотоволтаични централи до ключ

Визия

Като една от водещите европейски инвестиционни и инженерингови компании в областта на възобновяемата енергия, нашата визия е да осигуряваме повече екологично чиста електрическа енергия и да съдействаме за по-бързото ограничаване на климатичните промени.

Мисия

Нашата мисия е да предлагаме най-качестените инженерни решения при проектирането, изграждането и поддържането на фотоволтаични системи с използването на най-модерните, високотехнологични панели. Водени от нашия опит и професионализъм се стремим да постигнем най-доброто и непрекъснато се усъвършенстваме, осъществявайки научноизследователска и развойна дейност.

Преди 13 години

На 15 април 2011 година първата собствена фотоволтаична централа на SMART ENERGY GROUP 2MWp в с. Раковсково беше присъединена към енергийната система на страната и започна производството на електрическа енергия за българския пазар.

Наши партньори

Референции

Клиентите за нашата компания

Благодарим на СМАРТ СОЛАР – ЕООД за проявения висок професионализъм, използване на нови технологии в областта на слънчевата енергия. Ценовата политика на компанията е достатъчно гъвкава. Предоставената оферта от компанията беше много по-изгодна от други конкуренти на пазар. Всички срокове бяха спазени.

LLC “ SMART ENERDGY UKR ” 03067, Ukraine,
Kyiv 4 Garmatna str.

Използвахме услугите на СМАРТ СОЛАР за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в Шламин Германия, с мощност 10 MW, в период май – юли 2021 година. СМАРТ СОЛАР изпълни работата перфектно, както като качество, така и като времева рамка, съгласно условията на договора. СМАРТ СОЛАР предлага най-конкурентни цени за услугите и са напълно коректен партньор. 

SPR Enegie GmbH
Norddeich 3, 25924 Rodenäs, Deutschland

Специални благодарности на СМАРТ СОЛАР – ЕООД, гр.София. За периода на съвместната ни работа, фирмата доказа, че е надежден партньор, изпълнявайки отлично възложените й задачи  да извърши строително-монтажни дейности по нашия проект за изграждане на фотоволтаична централа.

BELECTRIC GmbH Wadenbrunner Str. 10 97509
Kolitzheim Germany

Компанията в цифри

МОНТИРАНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛА
1 +
РЕАЛИЗИРАНИ ФЕЦ ДО КЛЮЧ
1 MW+
ДОВОЛНИ КЛИЕНТА
1 +

Контактна форма

Contact Form BG