КАРИЕРИ

Careers

ВЕИ СТРОЙ ЕАД – лидер в областта на Възобновяемите Енергийни източници,
търси високо квалифициран професионалист със следните характеристики:ИЗИСКВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА:

Висше – Техническо образование! Пълна проектантска правоспособност се счита за предимство! Опит в изграждане на фотоволтаични системи! Компютърна грамотност! Английски език – необходим при устна

Вижте обявата