РЕАЛИЗИРАЗНИ ПРОЕКТИ В РУМЪНИЯ

cef-malu-2-1

Cef Malu-2

Локация: Слобозия, Гюргево - Румъния
Инсталирана мощност: 1,8 MWp
Цел: Продажба на електроенергия
Вид: Наземна

natural-energy-1

Natural Energy

Локация: Михай Браву, Гюргево - Румъния
Инсталирана мощност:
Цел: 5.01 MWpПродажба на електроенергия
Вид: Наземна