ЗА НАС

Ние сме лидер в проектирането и изграждането на фотоволтаични централи до ключ за Югоизточна Европа

Смарт Солар е част от СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП – група от водещи компании в областта на изграждането и производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, както и производител на фотоволтаични панели.

Техническа консултация

За Smart Solar е от съществено значение клиентите да получат най-доброто обслужване и първата стъпка от услугата е техническата консултация със своя експертен екип и познания в областта на слънчевата енергия.

Инженеринг

Smart Solar е компания, която е наясно колко критичен е всеки етап от инвестициите в слънчева енергия, от проектирането до избора на материали, от строителството до свързването и пускането в експлоатация.

Логистика

Опитът на Smart Solar позволява доставката на всички продукти и услуги, необходими за проекта, при най-добрите условия и необходимите логистични организации.

Строителство

Smart Solar е известна с изпълнението на най-ефективните и висококачествени работи в областта на подготовката, инфраструктурата, строителството, монтажа, пускане в експлоатация на системата и приемане на най-трудния терен, дори и при най-неблагоприятните условия.

Експлоатация и поддръжка

Smart Solar предоставя услуги за експлоатация и поддръжка на електроцентралите, където процесите на изграждане и прилагане се извършват в съответствие с изисканията на клиентите.

Финансиране

Smart Solar подкрепя своите клиенти в процеса на планиране на инвестицията и изготвяне на подробни финансови прогнози, които ще бъдат представени на банки и финансови институции.

Контактна форма

Contact Form BG