Към субсидиите за фотоволтаичните централи Швейцария добавя и административни облекчения

Швейцария иска да премахне някои законови пречки пред фотоволтаиците.
Например от 1 юли 2021 г. трябва да бъде отменено изискването за одобрение на
планирането за системи за производство на енергия, които са свързани към
разпределителна мрежа с ниско напрежение. Това означава, че фотоволтаичните системи
могат да бъдат внедрени по-лесно, евтино и бързо. Получаването на ограничено
разрешение за инсталиране също ще бъде опростено на 1 юли.

Процесът на сертифициране, необходим за доказателство за произход за
фотоволтаични системи до мощност по-малка от 100 киловата, трябва да бъде опростен до
1 януари 2022 г.

Според последните данни на Международната агенция за възобновяеми
енергийни източници, алпийската страна е имала инсталирана PV мощност от около 3,11
GW в края на миналата година. През 2020 г. новоразположените фотоволтаични системи
достигнаха рекордните цифри от 529 MW. Миналата година Федералният съвет също е
отделил 470 милиона швейцарски франка за програмата за отстъпки.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Контактна форма

Contact Form BG