Предлагат мерки сами да си произвеждаме ток

Битовите потребители ще бъдат насърчавани сами да си произвеждат ток от възобновяеми източници, предвижда една от мерките по стратегията „Кръгова и нисковъглеродна икономика“ на Националната програма за развитие “България 2030”, качена за обществено обсъждане.

Според нея крайните клиенти ще получат възможност да участват в „общности за възобновяема енергия“, които могат да произвеждат, потребяват, акумулират, или продават енергия от ВИ.

За целта ще има промени в нормативната и регулаторната рамка, посочват авторите на стратегията. Подробности как ще стане това и колко ще струва обаче в стратегията не е посочено.

Целта на мерките е енергията от ВЕИ да достигне  27,09% дял в брутното крайно потребление до 2030 г.

Според експерти в бранша при нашите климатични условия използването на такива инсталации е най-прекият път към намаляване на сметките за ток.

Сред другите мерки е в сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане ще се дава приоритет на иновативни технологии, използващи геотермална, хидротермална и слънчева енергия и оползотворяване на отпадна топлина и студ.

В сектор транспорт пък ще се насърчава навлизането на биогорива от ново поколение. Ще се анализира и необходимостта от въвеждането в експлоатация на заместващи мощности на природен газ, както и как да бъде стимулирана такава инвестиция.

Ще намаляме сметките за електричество

Усилията ще бъдат насочени към разгръщане на електрическа мобилност, развитие и стимулиране използването на обществения електрически транспорт, както и към ускоряване внедряването на съвременни технологии в железопътния сектор.

istock

Предвижда се изграждането на 2 000 MW нова ядрена мощност, която, заедно с експлоатацията на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, ще допринесе за енергийната сигурност на страната и региона.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Контактна форма

Contact Form BG