Зелената енергия ще е водеща до 2025 г.

Производството на електричество от слънчева енергия ще доведе до скок на възобновяемите източници през следващите 10 години, заяви Международната агенция по енергетика (МАЕ), като възобновяемите енергийни източници представляват 80% от растежа в световното производство на електроенергия при сегашни условия.

МАЕ очаква възобновяемите енергийни източници да изпреварват въглищата като основно средство за производство на електроенергия до 2025 г. Това са заключенията на един от анализите, който отразява вече обявените намерения и цели на политиците по света, в годишната прогноза World Energy Outlook на агенцията, поблукувана във вторник.

Комбинираният дял на слънчевата фотоволтаична енергия (PV) и вятърна енергия в глобалното производство ще нарасне до почти 30% през 2030 г. от 8% през 2019 г., като се казва, че слънчевият фотоволтаичен капацитет ще нараства средно с 12% годишно, съобщава “Ройтерс”.

Въглищата, които са сред най-замърсяващите изкопаеми горива, скоро ще представляват едва една пета от световното потребление на енергия, най-ниското ниво от Индустриалната революция насам.

Съзряването на технологиите и механизмите за подкрепа са намалили разходите за финансиране на големи слънчеви фотоволтаични проекти, казва МАЕ, което е спомогнало за намаляване на общите производствени разходи. Соларната фотоволтаична батерия вече е по-евтина от новите електроцентрали, работещи на въглища или газ в повечето страни, посочва агенцията.

Слънчевата енергия ще стане новият цар на световните пазари на електроенергия. Въз основа на днешните политики, слънчевата енергия ще поставя рекорди всяка година след 2022 г.


Фатих Бирол, изпълнителен директор на Международната агенция по енергетика (МАЕ)

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници е единственият основен източник, който продължава да расте през 2020 г., добави базираната в Париж агенция.

По-амбициозен прогнозен сценарий, включващ приемането на цели за нулеви нулеви емисии до 2050 г., би довел до още по-силно производство на фотоволтаична енергия, се казва в доклада.

Въпреки увеличаването на слънчевата и вятърната енергия, се очаква въглеродните емисии да се увеличат през 2021 г. след спад от 2.4 гигатона (Gt) през 2020 г. и да надхвърлят нивата от 2019 г. през 2027 г., преди да нараснат до 36 Gt през 2030 г.

Очаква се пандемията от коронавирус да предизвика рекордните 7% спад в световните емисии на въглероден диоксид, свързани с индустрията през 2020 г.

Пандемията предизвика голям спад в световната икономическа активност, като се очаква търсенето на енергия да спадне с 5% през 2020 г. – най-големият спад през миналия век, с изключение на световните войни и Голямата депресия през 1929 г.

Pандемията от коронавирус ще предизвика рекорден спад в световните емисии на въглероден диоксид
Pандемията от коронавирус ще предизвика рекорден спад в световните емисии на въглероден диоксид

МАЕ заяви, че в много случаи остават пропуски между дългосрочните амбиции и конкретните краткосрочни планове за ограничаване на емисиите.

Интегрирането на нова вятърна и слънчева енергия ще зависи от адекватни инвестиции във всички части на системата, включително разпределителните мрежи, се добавя в доклада.

Но недостигът на приходи – потенциално произтичащ от по-ниско търсене от очакваното, неплащането на сметки или влошаващото финансиране на комуналните услуги в развиващите се икономики – може да направи електрическите мрежи слабото звено в системата.

Системи за улавяне на въглероден диоксид при производство на цимент
Системи за улавяне на въглероден диоксид при производство на цимент

Очаква се растежът в търсенето на петрол да спадне през следващото десетилетие, но Бирол предупреди, че пандемията няма да помогне за трайно намаляване на търсенето на петрол или ограничение на въглеродни емисии. Той каза, че не вижда ясни признаци на пик в търсенето на петрол или бърз спад, базиран на текущите политически позиции.

Глобалните годишни инвестиции в чиста енергия трябва да се увеличат от 300 млрд. долара на 1.6 трилиона долара до 2030 г. – еквивалентни на общите енергийни инвестиции през 2020 г. – ако искаме да имаме надежда за справяне с климатичната криза, каза Бирол.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Контактна форма

Contact Form BG