ВЕИ СТРОЙ ЕАД – лидер в областта на Възобновяемите Енергийни източници,<br>търси високо квалифициран професионалист със следните характеристики:ИЗИСКВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА:

Висше – Техническо образование! Пълна проектантска правоспособност се счита за предимство! Опит в изграждане на фотоволтаични системи! Компютърна грамотност! Английски език – необходим при устна и писмена комуникация с ръководството наДружеството и специалисти от дъщерни дружества извън България! Свидетелство за управление на МПС! Готовност за пътувания както в страната, така и в чужбина!УСЛОВИЯ НА РАБОТА: […]

Швеция мина границата от 1 гигават фотоволтаични мощности, Смарт Енедржи с принос към постижението

Оперативният фотоволтаичен капацитет на Швеция се е увеличил от 698 MW за една година и вече е 1,09 GW според данни, публикувани от шведската асоциация за слънчева енергия, Svensk Solenergi, цитирани от pv-magazine. Данните показват, че 2020 г. е най-добрата за слънчева енергия в страната, като към мрежата са добавени повече от 400 MW производствен […]