Смарт Солар-ЕООД – лидер в областта на Възобновяемите Енергийни източници,
търси високо квалифициран професионалист със следните характеристики:ИЗИСКВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА:

Висше – Техническо образование!

Пълна проектантска правоспособност се счита за предимство!

Опит в изграждане на фотоволтаични системи!

Компютърна грамотност!

Английски език – необходим при устна и писмена комуникация с ръководството на
Дружеството и специалисти от дъщерни дружества извън България!

Свидетелство за управление на МПС!

Готовност за пътувания както в страната, така и в чужбина!
УСЛОВИЯ НА РАБОТА:

Конкурентно заплащане, обвързано с Вашите умения и предишен опит!

Динамична и предизвикателна работа, която ще Ви достави удоволствие, ако целите
развитие в международна компания, лидер в областта на Възобновяемите Енергийни
Източници!

Отлична работна среда с достъпна и комуникативна локация в близост до метро!

ЛОКАЦИЯ- ГРАД СОФИЯ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Контактна форма

Contact Form BG