Решения на КЕВР за цените на електрическата енергия за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г.

В съобщение до своите членове Българската фотоволтаична асоциация описва взетите решения от КЕВР във връзка с цените на електрическа енергия в периода юли 2021 – юли 2022 година, както следва: КЕВР определи прогнозната пазарна цена по групи производители в зависимост от първичния енергиен източник за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. в размер, както следва: […]

Контактна форма

Contact Form BG